Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn – Lê Huy Khoa – PDF Download

Đây là quyển sách hệ thống một cách đầy đủ, chính xác và khoa học nhất các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn như danh từ, động từ, tính từ…

Sách được phân chia theo chủ đề: mỗi chương đề cập tới một hình thức ngữ pháp cơ bản với các đề mục cụ thể như trợ từ, đại danh từ, động từ và tính từ bất quy tắc, thể chủ động… Ngoài ra phần phiên âm trong quyển sách này được sử dụng phiên âm tiếng Việt thay cho phiên âm La tinh để bạn đọc dễ sử dụng hơn.

Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn – Lê Huy Khoa – PDF

Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn – Lê Huy Khoa – PDF
Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn – Lê Huy Khoa – PDF

Cuốn sách Ngữ pháp tiếng hàn cơ bản – Lê Huy Khoa (bản đẹp) giúp các bạn tự học ngữ pháp tiếng hàn một cách dễ dàng thông qua các ví dụ được minh họa và trình bày một cách dễ hiểu.

Click Download Ebook Tại Đây

Leave a Reply