Cách thanh toán dịch vụ Home Credit qua Ví ShopeePay

Chủ đề: Cách thanh toán dịch vụ Home Credit qua Ví ShopeePay

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Home Credit qua Ví ShopeePay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví điện tử ShopeePay, chọn “Hóa đơn tài chính” 

Bước 2: Chọn dịch vụ tài chính “Home Credit”

Bước 3: Nhập Số hợp đồng > Bấm “Kiểm tra hóa đơn”

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Home Credit qua Ví ShopeePay

 

Bước 4: Kiểm tra thông tin hợp đồng và số tiền cần thanh toán

Bước 5: Chọn “Nhắc bạn mỗi tháng” (nếu muốn)

Bước 6: Nếu muốn thanh toán số tiền khác, chọn “Số tiền thanh toán khác” và nhập số tiền mà bạn muốn thanh toán > Bấm “Tiếp”

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Home Credit qua Ví ShopeePay

 

Bước 7: Kiểm tra thông tin trước khi tiến hành thanh toán > Bấm “Thanh toán” 

Bước 8: Nhập mã coupon (nếu có) > Chọn nguồn tiền thanh toán phù hợp > Bấm “Thanh toán ngay” 

Bước 9: Nhập mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất giao dịch

 

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ tài chính Home Credit qua Ví ShopeePay

Nguồn tham khảo: shopeepay.vn

Leave a Reply