Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee

Chủ đề: Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee

Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vouchersblog.com. Thì đến hẹn lại lên hôm nay trong bài viết này chúng tôi chia sẽ các bạn Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Tài Khoản Shopee Khi Quên/ Mất Mật Khẩu

Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee

Bước 1: Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản

Bước 2: Chọn Hồ sơ của tôi > Thay đổi mật khẩu

Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee

Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại > Tiếp tục

Bước 4: Nhập mã xác minh được gửi tới số điện thoại của  bạn > Xác minh

Bước 5: Nhập mật khẩu mới > chọn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu

Cách Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Tài Khoản Shopee

Lưu ý: mật khẩu phải dài từ 8-16 kí tự, bao gồm 1 chữ viết hoa và 1 chữ viết thường.

Leave a Reply