Cách Tìm và sử dụng E-Voucher đã mua trên shopee

Chủ đề: Cách Tìm và sử dụng E-Voucher đã mua trên shopee

Xin chào các bạn đã quay trở lại với vouchersblog.com. Hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn Cách Tìm và sử dụng E-Voucher đã mua shopee để thanh toán tại cửa hàng một cách cụ thể nhất.

Cách Để Tìm E-Voucher Đã Mua Từ Deal Gần Bạn

Bước 1: Vào mục Tôi > Đơn Nạp thẻ & Dịch vụ > chọn mục E-Voucher

Bước 2: Chọn trạng thái E-Voucher tương ứng:

 • Chưa thanh toán: E-Voucher chưa được thanh toán thành công
 • Đã thanh toán hoặc Đã hoàn thành: E-Voucher đã được thanh toán thành công
 • Hủy: E-Voucher đã bị hủy
 • Hoàn tiền: E-Voucher đã được hoàn tiền thành công

Bước 3: Chọn E-Voucher đang tìm kiếm

Cách Tìm và sử dụng E-Voucher đã mua trên shopee

Cách Để Tìm E-Voucher Đã Mua Từ Deal Gần Bạn

Xem thêm: Cách Tìm và chọn mua E-Voucher  shopee Từ Deal Gần Bạn

Cách Sử Dụng E-Voucher Đã Mua Để Thanh Toán Tại Cửa Hàng

Bước 1: Chọn E-Voucher cần sử dụng bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Vào mục Tôi > Đơn Nạp thẻ & Dịch vụ > mục E-Voucher > chọn E-Voucher cần sử dụng trong mục Đã thanh toán hoặc Đã hoàn thành
 • Vào trang chủ Shopee > Deal Gần Bạn > Đơn hàng > chọn E-Voucher cần sử dụng trong mục Đã thanh toán hoặc Đã hoàn thành

Bước 2: Đưa điện thoại cho nhân viên cửa hàng để thanh toán

1/ Đối với E-Voucher có hiển thị dòng chữ TRƯỢT SANG PHẢI

 • Vui lòng lưu ý nhân viên cửa hàng trượt qua phải để tiến hành thanh toán
 • E-Voucher đã được trượt qua phải và bấm “Xác nhận” đồng nghĩa với việc đã sử dụng và không thể khôi phục dưới mọi hình thức.
 • Vui lòng kiểm tra với nhân viên cửa hàng về điều kiện áp dụng của E-Voucher trước khi Trượt qua phải để thanh toán trên ứng dụng Shopee.

Cách Sử Dụng E-Voucher Đã Mua Để Thanh Toán Tại Cửa Hàng

2/ Đối với E-Voucher có hiển thị hình MÃ VẠCH

 • Vui lòng lưu ý nhân viên cửa hàng quét mã vạch để thanh toán
 • E-Voucher đã được quét mã vạch đồng nghĩa với việc đã sử dụng và không thể khôi phục dưới mọi hình thức.
 • Vui lòng kiểm tra với nhân viên cửa hàng về điều kiện áp dụng của E-Voucher trước khi quét mã vạch để thanh toán trên ứng dụng Shopee.

Cách Sử Dụng E-Voucher Đã Mua Để Thanh Toán Tại Cửa Hàng

Tại Sao Chưa Sử Dụng Nhưng E-Voucher shopee Được Mua Từ Deal Gần Bạn Lại Nằm Ở Mục Đã Hoàn Thành?

Các mục Đã thanh toán, Đã hoàn thành ….là trạng thái của đơn hàng, không ảnh hướng tới việc E-Voucher từ Deal Gần Bạn đã được sử dụng hay chưa. Cụ thể:

 • E-Voucher sau khi đã được thanh toán thành công sẽ nằm trong mục Tôi > Đơn Nạp thẻ & Dịch vụ > Đã thanh toán.
 • Sau 48h tiếp theo, E-Voucher sẽ tự động được chuyển sang mục Đã hoàn thành mà không phụ thuộc vào việc sử dụng của E-Voucher.

Leave a Reply