Download Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1,2,3,4,5 (PDF + Audio)

Download Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1,2,3,4,5 (PDF + Audio). Nhiều người sẽ tự hỏi, điểm gì khác biệt giữa Longman và Economy. Khi học hai bộ sách này, có người cho rằng Economy hơn về các từ kinh tế. Thực ra hai bộ sách không có sự khác biệt, đều tuyển tập các đề thi giúp bạn luyện tập.TOEIC thường ra các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, công việc, vui chơi, giải trí, du lịch… tất nhiên đều liên quan tới kinh tế như công việc công ty, giao dich ngân hàng…

Download Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1,2,3,4,5 (PDF + Audio)

Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1

Một trong những “đối thủ” đáng gờm của bộ New Longman Real TOEIC là bộ sách Economy TOEIC, Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1 là một thành viên của bộ Economy. Sách này tuyển tập 1000 câu hỏi phần Reading trong 10 bài đọc theo dạng đề thi TOEIC + Transcript + Đáp án, giúp bạn luyện tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.

Economy TOEIC RC + LC1000 Volume 2

Một trong những “đối thủ” đáng gờm của bộ New Longman Real TOEIC là bộ sách Economy TOEIC, Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 2 là một thành viên của bộ Economy. Sách này tuyển tập 1000 câu hỏi phần Listening trong 10 bài đọc theo dạng đề thi TOEIC + Transcript + Đáp án, giúp bạn luyện tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.

Download Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1,2,3,4,5 (PDF + Audio)

Download Economy TOEIC RC + LC 1000 Volume 1,2,3,4,5 (PDF + Audio)

Download Economy TOEIC link Dưới:

Download Economy TOEIC link Dự phòng:

Xem sách trên các sàn thương mại điện tử uy tín:

Leave a Reply