Download Sách TOEIC PREPARATION LC + RC 1,2 (PDF + Audio) Free

Theo Wikipedia. TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch.

Tải Trọn Bộ Luyện thi Toeic LC + RC – Tập 1 & 2 (PDF + Audio)

Luyện thi TOEIC LC + RC Tập 1  &  Tập 2  là bộ sách phù hợp với bạn – những ai đang có ý định luyện thi TOEIC trong thời gian sắp tới.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng TOEIC không phải là loại tiếng Anh tổng quát mà bạn đã quen thuộc cho đến nay. Do đó, bạn phải biết cấu trúc của bài thi, đặc biệt là dạng bài thi mới, để làm quen với các dạng câu hỏi và dạng văn bản khác nhau. Không nghi ngờ gì nữa,  bộ sách Luyện thi TOEIC LC + RC  sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Download Sách TOEIC PREPARATION LC + RC (PDF + Audio) Free
Download Sách TOEIC PREPARATION LC + RC (PDF + Audio) Free

Thứ nhất, cả phần nghe và phần đọc đều được trình bày trong một cuốn sách, rất tiện lợi cho người dùng. Mỗi phần bắt đầu với phần giới thiệu về một phần cụ thể của bài thi TOEIC, giải thích nó như thế nào và cung cấp một ví dụ. Thứ hai, một loạt các bài tập cùng với thực hành kiểm tra thực tế trong suốt cuốn sách sẽ nâng cao kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn, từ đó có thể mang lại thành công lớn trong kỳ kiểm tra sắp tới. Cuối cùng, điều cần thiết là bạn phải làm lại nhiều lần các bài kiểm tra thực hành trong sách, kiểm tra lại bài làm của mình để rút kinh nghiệm và tham khảo thêm các tài liệu cùng bộ.

Download Sách TOEIC PREPARATION LC + RC (PDF + Audio) Free

Bộ đề luyện thi TOEIC LC + RC  có thể được sử dụng trên lớp với sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn hoặc để tự học.

Thông qua cách tiếp cận từng bước để học và sử dụng các kỹ năng làm bài thi, bạn không chỉ trở nên thoải mái với bài thi TOEIC mà còn cải thiện khả năng tiếng Anh tổng thể của mình.

Download Sách TOEIC PREPARATION LC + RC (PDF + Audio) Free

>> Download 8+ Bộ Sách Luyện Thi TOEIC Format Mới Hay Nhất

>> Download Sách 10+ Quyển Sách luyện Thi TOEIC 550 Miễn Phí

TOEIC Preparation LC + RC Volume 1 & Volume 2 are the right books for you − those who are planning to take the TOEIC test in the near future.

It is important to understand that TOEIC is not the kind of general English you have so far been familiar with. You must, therefore, know the structure of the test, especially the new test format, to familiarize yourself with the various kinds of questions and text types. Undoubtedly, TOEIC Preparation LC + RC series will meet your demand.

Firstly, both listening and reading parts are presented in one book, which is very convenient for users. Each section begins with an introduction to a particular part of the TOEIC test, explaining what it is like and providing
an example. Secondly, a wide range of exercises together with actual test practice throughout the book will enhance your test-taking skills, which may result in great success in the coming test. Finally, it is essential that you repeatedly do the practice tests in the book, check your work to draw experience and refer to additional materials in the same series.

TOEIC Preparation LC + RC series can be used in class with the assistance of an instructor or for self-study.

Through the step-by-step approach to learning and using test-taking skills, you not only become comfortable with the TOEIC test but also improve your overall English language ability.

Download trọn bộ sách TOEIC PREPARATION 2019 (PDF+Audio) Free:

Link tải 1:

Link 2 dự phòng:

Xem sách trên các sàn thương mại điện tử uy tín:

Leave a Reply