Hướng dẫn cách hủy liên kết momo với Techcombank

Sử dụng Ví MoMo huỷ liên kết với ngân hàng Techcombank, đọc các hướng dẫn dưới đây để cùng biết thêm.

Hướng dẫn hủy liên kết ví momo với tài khoản Techcombank

Bước 1: Chọn “Liên kết tài khoản

Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng Techcombank trong phần Tài khoản

Hướng dẫn cách hủy liên kết momo với Techcombank

Bước 3: Nhấn huỷ liên kết

Bước 4: Chọn “” để xác nhận huỷ liên kết

Hướng dẫn cách hủy liên kết momo với Techcombank

Leave a Reply