Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều thông tin về các loại và giá trị của mã giảm giá AliExpress. Bài viết này về cơ bản là về các quy tắc chung cho việc sử dụng mã giảm giá. Nhận mã giảm giá AliExpress ở đâu? Thời gian tồn tại của nó bao lâu là gì? Có bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng mã coupon của AliExpress trong ứng dụng di động không? Làm thế nào để tiết kiệm nhất với mã coupon giảm giá AliExpress? Đọc câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác bên dưới.

10%
Oasis Refrescante: 30€ de descuento 300€ compra mínima con el código: ESMAY30
Expires on: Tháng Sáu 15, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $14 off $140 with code: JUNEIC14
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
6 $
$6 off $60 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
5 $
$5 off $20 order with a code USNEW5! US Summer Sale!
Code is VALID all June for New Users only. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
8 $
$8 off $40 order with a code USNEW8! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order with a code US30! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $6 off $50 spend with code SS6
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $8 off $75 spend with code SS8
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $17 off $150 spend with code SS17
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $24 off $200 spend with code SS24
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $33 off $280 spend with code SS33
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $2 off $18 spend with code IL2
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $5 off $45 spend with code IL5
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $10 off $80 spend with code IL10
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $20 off $150 spend with code IL20
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $30 off $200 spend with code IL30
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 12SAR off 100SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 30SAR off 200SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 45SAR off 300SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 75SAR off 500SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $3 off $25 spend with code SS3
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 8€ dto. en compras de 50€: ES08
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 18€ dto. en compras de 120€: ES18
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 30€ dto. en compras de 200€: ES30
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 50€ dto. en compras de 300€: ES50
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 80€ dto. en compras de 450€: ESJUN80
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
R$80 OFF para compras acima de R$800
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$25 off para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$80 off para compras acima de R$800
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
R$25 OFF para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $24 off $200 with code: JUNEIC24
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
15 $
$15 off $120 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
Códigos Adicionales: $3 dto. en compra de $20: CHOICE6
Periodo de venta A la venta: 2023.05.24 09:00-2023.06.30 08:59:59 AM Hora peninsular *Aplica SOLO a productos choice URL: https://www.yuque.com/culumilin/kb/qf9gshxbmba9gn8n#Te3y
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com

Mã coupon AliExpress là gì?

AliExpress Coupon là một mã giảm giá cho đơn hàng. Giá trị của mã coupon giảm giá là từ 2 đô la trở lên và có thể lên đến 150 đô la. Có những hạn chế về việc sử dụng mã giảm giá. Mã coupon giảm giá có thể được sử dụng nếu:

 1. Cửa hàng chấp nhận loại mã giảm giá cho đơn hàng này.
 2. Mã coupon giảm giá đang hoạt động (không hết hạn).
 3. Tổng đơn đặt hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tổng đơn đặt hàng tối thiểu.

Để kiểm tra xem mã coupon giảm giá của AliExpress có thể được sử dụng hay không, hãy xem thông tin về các loại mã giảm giá trên trang đặt hàng hoặc kiểm tra những phiếu thưởng nào có thể được áp dụng cho đơn hàng khi được chuyển hướng đến trang thanh toán.

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Trước khi đặt hàng, hãy kiểm tra trang của cửa hàng để xem tất cả thông tin về các mặt hàng giảm giá và ưu đãi để tiết kiệm hơn.

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Thời gian hiệu lực của mã coupon Aliexpress

Thời gian mà mã giảm giá có hiệu lực là khác nhau. Các mã khuyến mãi AliExpress bạn nhận được trong đợt bán hàng chủ yếu có hiệu lực trong thời gian bán hàng. Mã giảm giá AliExpress người dùng mới hoạt động trong 1 tháng, nhưng theo quy định, nó bắt đầu trước khi mã giảm giá được phát hành, vì vậy người dùng có khoảng 2 tuần để sử dụng mã giảm giá này. Không thể kéo dài thời gian hoạt động của mã giảm giá. Trong trường hợp bạn đăng ký hoàn tiền, giá trị của phiếu thưởng sẽ không được hoàn lại.

Các loại mã coupon giảm giá AliExpress

Thông tin đầy đủ về các loại mã giảm giá AliExpress có thể được tìm thấy tại đây. Tóm lại, có 4 loại mã coupon sau trên AliExpress:

 1. Mã giảm giá của AliExpress. Có thể được sử dụng trong bất kỳ cửa hàng. Chỉ được phát hành vào những dịp đặc biệt.
 2. AliExpress Select Coupons. Có thể dùng để thanh toán cho bất kỳ đơn hàng nào trong trường hợp cửa hàng chấp nhận Phiếu Chọn. Một số giới hạn khác có thể áp dụng, vì vậy hãy kiểm tra các điều khoản của phiếu giảm giá trước khi sử dụng.
 3. Mã giảm giá người bán (Store Coupons). Chỉ có thể được sử dụng trong cửa hàng đã cung cấp cho nó. Hạn chế chính là tổng đơn hàng tối thiểu.
 4. Mã giảm giá người dùng mới. Là phiếu giảm giá bạn nhận được khi đăng ký AliExpress. Đó là một mã giảm giá 3-4 đô la mà bạn có thể sử dụng cho bất kỳ đơn hàng nào từ 5 đô la trở lên. Trong trường hợp bạn đăng ký thông qua liên kết mời, bạn sẽ nhận được 4 phiếu giảm giá trị giá $ 3, $ 4, $ 5 và $ 10. Kiểm tra hướng dẫn đầy đủ về mã coupon người dùng Mới của AliExpress để biết tất cả các lợi ích của người dùng mới khi mua hàng trên AliExpress.

Sử dụng nhiều mã coupon giảm giá AliExpress một lần

Nhiều người dùng tự hỏi liệu có thể sử dụng nhiều mã giảm giá của aliexpress một lần được không. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là có thể. Nếu tổng đơn đặt hàng vượt quá giới hạn tối thiểu phù hợp với nhiều mã giảm giá, bạn có thể áp dụng một số mã giảm giá cho cùng một đơn hàng. Trong trường hợp có mã khuyến mãi, bạn cũng có thể sử dụng chúng. Để thuận tiện cho bạn, danh sách đầy đủ các mã khuyến mãi của AliExpress được thu thập trên một trang và luôn được cập nhật. Kiểm tra trước khi mua, kích hoạt hoàn tiền và tiết kiệm hơn!

Cách sử dụng mã coupon giảm giá Aliexpress

Hãy xem cách sử dụng mã giảm giá AliExpress.

Kiểm tra mã giảm giá AliExpress có sẵn ở đâu?

Để kiểm tra tất cả các phiếu thưởng bạn có vào lúc này, hãy đi tới Trung tâm mã giảm giá (Coupon Center). Danh sách các phiếu thưởng sẽ được hiển thị ở đó, với tất cả các chi tiết áp dụng cho mỗi Coupon.

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Làm thế nào để áp dụng một giảm giá cho một đơn hàng trên AliExpress?

Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng và chuyển đến trang thanh toán. Bạn sẽ thấy danh sách các mã giảm giá có thể được áp dụng cho đơn hàng ngay trên tổng số:

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Cách sử dụng mã coupon AliExpress trên ứng dụng di động

Thậm chí có nhiều cơ hội nhận được phiếu thưởng hơn nếu bạn đã cài đặt ứng dụng di động AliExpress. Bạn nhận được tiền cho:

 • Đánh giá sản phẩm,
 • Truy cập ứng dụng hàng ngày,
 • Hoàn thành các nhiệm vụ từ AliExpress (chia sẻ hoặc thích một bài đăng, sử dụng tìm kiếm hình ảnh, theo dõi cửa hàng, v.v.),
 • Trồng cây kim tiền (growing the money tree).
Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Các đồng tiền sau đó có thể được đổi thành mã giảm giá. Tỷ giá hối đoái có thể được xem trên trang Trao đổi mã giảm giá. Để mở, hãy chuyển đến Tài khoản – Ví – Tiền (Account– Wallet – Coins).

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công
Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Để sử dụng mã giảm giá trong ứng dụng di động AliExpress, hãy thực hiện giống như trên trang web: đặt hàng và chọn phương thức thanh toán. Bạn sẽ thấy các trường có mã giảm giá và trường có thể nhập mã khuyến mại phía trên bản tóm tắt đơn hàng.

Cách áp dụng mã Coupon AliExpress thành công

Cách tiết kiệm với Mã Coupon của AliExpress

 • Kích hoạt hoàn tiền trên AliExpress. Bạn nhận được tới 4,91% giá thành sản phẩm.
 • Sử dụng nhiều mã giảm giá khi có thể.
 • Sử dụng mã khuyến mãi với mã giảm giá.
 • Thu thập tiền xu và đổi chúng thành mã giảm giá.
 • Trong khoảng thời gian này, bạn cũng nhận được thêm tiền xu và mã giảm giá khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc thanh toán cho đơn đặt hàng.

Nguồn tham khảo: https://megabonus.com/en/blog/how-to-use-coupons-on-aliexpress/

Leave a Reply