Mã khuyến mãi Aliexpress.com hoạt động như thế nào?

Đại dịch đã đẩy nhanh sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến từ các công ty thương mại điện tử như Aliexpress, Amazon đã thay thế hoàn toàn trải nghiệm mua sắm truyền thống. Mọi người đã trở nên thoải mái với việc mua sắm trực tuyến trong nước và cũng như mua ở nước ngoài để đặt hàng với giá rẻ hơn và chất lượng. Một trong những điểm đến chính của AliExpress là khách hàng việt nam có thể mua trực tiếp từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Bênh cạnh đó, trong lúc mua sắm aliexpress cũng đưa ra nhiều chương trình như khuyến mãi, mã giảm giá để khách hàng mua được sản phẩm với giá thấp nhất. Vậy Mã khuyến mãi Aliexpress.com hoạt động như thế nào?.

10%
Oasis Refrescante: 30€ de descuento 300€ compra mínima con el código: ESMAY30
Expires on: Tháng Sáu 15, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $14 off $140 with code: JUNEIC14
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
6 $
$6 off $60 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
5 $
$5 off $20 order with a code USNEW5! US Summer Sale!
Code is VALID all June for New Users only. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
8 $
$8 off $40 order with a code USNEW8! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order with a code US30! US Summer Sale!
Code is VALID all June for NEW USERS. Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code US30 New User...
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $6 off $50 spend with code SS6
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $8 off $75 spend with code SS8
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $17 off $150 spend with code SS17
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $24 off $200 spend with code SS24
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $33 off $280 spend with code SS33
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $2 off $18 spend with code IL2
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $5 off $45 spend with code IL5
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $10 off $80 spend with code IL10
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $20 off $150 spend with code IL20
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
11%
Summer Sale generic code for Israel ONLY: get $30 off $200 spend with code IL30
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 12SAR off 100SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 30SAR off 200SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 45SAR off 300SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale code for SA, AE, QA, KW, BH, OM: get 75SAR off 500SAR spend with...
Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Summer Sale generic code: get $3 off $25 spend with code SS3
For all countries EXCEPT ship to: RU, IL, AE, UZ, BH, KR, AM, KW, FR, SA, ES, KZ, QA, BR, TJ, BY, MD, AZ, TM, KG, GE, OM, US Promo code is available with all products from main landing, except products from this page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8EMkbWuVHkxm47jOKOyIlkQpL2n_J9roPnSOX0PpUs/edit#gid=1933998237
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 8€ dto. en compras de 50€: ES08
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 18€ dto. en compras de 120€: ES18
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 30€ dto. en compras de 200€: ES30
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 50€ dto. en compras de 300€: ES50
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
12%
Códigos Principales: 80€ dto. en compras de 450€: ESJUN80
Códigos Principales *Cada código SÓLO se puede utilizar una vez por cada usuario y aplica a TODOS los pedidos enviados a España. *Válido entre 2023.06.12 09:00-2023.06.19 08:59:59 AM Hora peninsular
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
R$80 OFF para compras acima de R$800
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$25 off para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
80 R$
Summer Sale generic code for Brazil ONLY: R$80 off para compras acima de R$800
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
25 R$
R$25 OFF para compras acima de R$250
Cupom válido para todos os produtos de 12/06 às 16h até 19/06 às 16h
Expires on: Tháng Sáu 19, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
June Codes for Selected Products: get US $24 off $200 with code: JUNEIC24
Available for Orders to ES, FR, BR, KR, US
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
15 $
$15 off $120 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order with a code US15 30$ off $200 order with a code...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
10%
Códigos Adicionales: $3 dto. en compra de $20: CHOICE6
Periodo de venta A la venta: 2023.05.24 09:00-2023.06.30 08:59:59 AM Hora peninsular *Aplica SOLO a productos choice URL: https://www.yuque.com/culumilin/kb/qf9gshxbmba9gn8n#Te3y
Expires on: Tháng Sáu 30, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
30 $
$30 off $200 order! US Summer Sale!
Code is VALID during SALE: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST Aliexpress Summer Sale! Time Schedule: Warm up: 2023.06.10- 2023.06.11 PST Sale: 2023.06.12- 2023.06.18 PST Come and check our Summer Sale, where you can find great deals up to 80% off. Also, our Spend & Save is available, you can get extra $3 off when every $30 spent (max $9 off). And don’t forget to use our exclusive codes to get more discount (max $30 off). Landing Page (already in the system): Main Summer Sale USA 06-10-2023 - 06-18-2023 PST: https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_ePNSNV&dl_target_url=httpswww.aliexpress.comgcp300000659618US-main-venuewh_weextrue&dp={{admitad_uid}}&af={{publisher_id}}&cv={{banner_id}}&afref={{referer}} Landing Page to deeplink (without Admitad tags): Main: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618US-main-venue?wh_weex=true Top Picks: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/618-US-top-picks?wh_weex=true Fast Delivery: https://www.aliexpress.com/gcp/300000659/7daydelivery?wh_weex=true Codes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fRwM9Y98eQF7u2RSIdWUhXid9qwiFsC/edit#gid=2179445 Sitewide codes: Valid: 12-18 June 6$ off $60 order with a code US6 15$ off $120 order...
Expires on: Tháng Sáu 18, 2023
SHOW CODE
Aliexpress.com
Mã khuyến mãi Aliexpress.com hoạt động như thế nào

Sàn TMĐT AliExpress là gì?

Câu trả lời ngắn gọn: Rất giống sàn TMĐT Amazon nhưng, Trang thương mại điện tử khổng lồ được điều hành bởi Alibaba, được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1999 để giúp các doanh nghiệp nhỏ bán hàng qua internet. Theo Pymnts, nói rằng công ty đã thành công và tổng giá trị thị trường của nó đạt 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2020, với hơn 960 triệu khách hàng đang hoạt động trên toàn thế giới, theo Pymnts. Khoảng 80% khách hàng đó là người Trung Quốc; tuy nhiên, bản thân AliExpress có nghĩa là dành cho khách hàng bên ngoài Trung Quốc.

Mã khuyến mãi Aliexpress.com hoạt động như thế nào?

Thông tin đầy đủ về các loại mã khuyến mãi AliExpress có thể được tìm thấy tại đây.  Hiện tai, có 5 loại mã khuyến mãi trên AliExpress và cách hoạt động của chúng:

Mã khuyến mãi Aliexpress.com hoạt động như thế nào?

1/ Mã khuyến mãi của AliExpress:

Mã giảm giá của AliExpress có thể được sử dụng tại bất kỳ cửa hàng nào trên AliExpress. Bạn có thể sử dụng Pmã khuyến mãi AliExpress cho các đơn hàng kết hợp từ các cửa hàng khác nhau, nhưng bạn chỉ có thể dùng một mã giảm giá AliExpress cho một đơn hàng.

Một số lượng có hạn, mã giảm giá AliExpress có thể được tìm thấy trên trang bán hàng giảm giá và/hoặc bằng cách trao đổi xu và phiếu mua hàng.

2/ Mã khuyến mãi của cửa hàng bán trên aliexpress:

Mã khuyến mãi của cửa hàng (Stores Coupons) do người bán cung cấp và chỉ có thể được sử dụng tại chính cửa hàng phát mã giảm giá đó. Một mã khuyến mãi chỉ được sử dùng cho một đơn hàng.

Bạn có thể nhận miễn phí các mã khuyến mã trên trang của cửa hàng hoặc trang thông tin sản phẩm, hoặc bằng cách đổi xu của bạn lấy mã giảm giá.

3/ Mã khuyến mãi chọn lọc (Select Coupons)

Mã khuyến mãi chọn lọc (Select Coupons) chỉ được sử dụng tại các cửa hàng tuyển chọn. Hãy vào trang thông tin sản phẩm của mặt hàng bạn mua để xem bạn có thể sử dụng mã giảm giá chọn lọc hay không. Bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm để xem các sản phẩm chấp nhận mã khuyến mãi chọn lọc để được giảm giá. Tùy thuộc vào nội quy của cửa hàng, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều mã giảm giá chọn lọc cho mỗi đơn hàng.

Bạn có thể nhận mã khuyến mãi chọn lọc trên các trang khuyến mãi, bằng cách chơi trò chơi hoặc đổi xu của bạn lấy mã giảm giá.

4/ Giảm giá cố định của cửa hàng

Đây là Khuyến mãi của AliExpress, khuyến mãi của cửa hàng, một cửa hàng cụ thể, không Áp dụng cho sản phẩm của các cửa hàng khác nhau.

5/ Mã khuyến mãi aliexpress cho người dùng mới

Là mã khuyến mãi bạn nhận được khi đăng ký AliExpress. Đó là một mã khuyến mãi có giá trị 3 – 4 đô la mà bạn có thể sử dụng cho bất kỳ đơn hàng nào từ 5 đô la trở lên. Trong trường hợp bạn đăng ký thông qua liên kết mời, bạn sẽ nhận được 4 mã giảm giá có trị giá $ 3, $ 4, $ 5 và $ 10. Kiểm tra hướng dẫn đầy đủ về mã coupon người dùng Mới của AliExpress để biết tất cả các lợi ích của người dùng mới khi mua hàng trên AliExpress.

Tại sao không thể áp dụng được mã khuyến mãi Aliexpress?

Nếu bạn không thể chọn mã giảm giá lúc thanh toán, có lẽ là vì:

– Giao dịch mua không đáp ứng được số tiền chi tiêu tối thiểu để nhận mã giảm giá đó.

Mã giảm giá aliexpress đã hết hạn.

– Bạn đã sử dụng mã giảm giá đó từ trước.

Nguồn tham khảo: aliexpress.com, blog.cheapism.com

Leave a Reply